Kulutusteräkset

Miilux-kulutusteräksillä on rakenneteräksiä huomattavasti parempi kulumiskestävyys. Kulutusteräksiä käytetään silloin, kun pyritään vähentämään omapainoa, kulumista, pintavaurioita tai iskujen ja töytäisyjen vaikutusta. Tyypillisiä käyttökohteita Miilux-kulutusteräksille ovat rakenteet, jotka altistuvat maa- ja kiviainesten hankaavalle kulutukselle, kuten esim. kauhat, murskaimet ja kuljettimet.

Miilux kulutusteräslaadut ovat:

 • Miilux 400
 • Miilux 450
 • Miilux 500
 • Miilux Crusher 530
 • Miilux 600

Yleisenä ohjeena kulutusterästen valintaan voidaan sanoa, että on hyvä valita aina käyttökohteeseen sopivin laatu, ei välttämättä kovinta mahdollista. Miiluxin myyjät osaavat neuvoa juuri teille oikean laadun valinnassa.

Lisää tietoa Miilux-kulutusterästen teknisistä ominaisuuksista

Miilux-tuotteiden mukana toimitetaan ainestodistus EN 10204 – 2.2, josta ilmenee tuotteen kemiallinen koostumus kuumavalssatussa tilassa ennen karkaisua. Ainestodistuksen liitteenä on todistus karkaistun levyn kovuudesta valmistuserittäin. Miilux-tuotteille tehdään Brinell-kovuuskoe (HBW) EN ISO 6506-1 mukaisesti valmistuserittäin. Miilux-tuotteiden toleranssit täyttävät EN 10051 -vaatimukset nauhavalssattujen tuotteiden ja EN 10029 luokka A:n vaatimukset levytuotteiden osalta. Pinnanlaatu on EN 10163-2 -standardin luokka A3 mukainen. Miilux-tuotteiden valmistuksessa ei käytetä korjaushitsausta.

Jos haluatte tutustua tarkemmin kulutusterästen ominaisuuksiin ja käsittelyyn teidän kannattaa tilata Miilux-kulutusteräkset, Käyttäjän käsikirja.
Kirjan voitte tilata Timo Sipilältä, timo.sipila@miilux.fi tai puh. 010 5856 000

Kulutusteräslevyt

Miilux valmistaa kulutusteräslevyjä sekä vakiomittaisina varastokokoina 2450×6000 mm että asiakkaan omien mittojen mukaan. Levyjen maksimileveys on 2500 mm ja maksimipituus on 6000 mm. Miilux-kulutusteräslevyjä on saatavana Miilux 400 -laatuna 5 – 120 mm, Miilux 450 -laatuna 6-120 mm ja Miilux 500 -laatuna 5-100 mm. Myös muita paksuuksia toimitetaan erikoistilauksina.

Miilux-kulutusteräslevyt tunnistaa seuraavista merkinnöistä

 • valmistajan leima
 • tilauksen tiedot esim. M 47251
 • teräksen tyyppi esim. MIILUX 400
 • mitat esim. 6x2000x6000
 • sulatusnumero esim. 46892-46-13
 • levynumero (stanssattuna)

Kulutusteräsratkaisut

Miilux tarkoittaa kulutuskestävyyttä, mittatarkkuutta ja asennusvalmiutta. Miiluxin valmistustekniikalla saadaan kulutuskestävyydeltään erinomaisia kulutusta vaativia kulutusteräsratkaisuja. Koneistukset tehdään tavallisesti ennen karkaisua, jolloin tuloksena on mittatarkka ja asennusvalmis kulutusteräsratkaisu, joka on kova reunasta reunaan. Joissakin erikoistapauksissa koneistus joudutaan tekemään karkaisun jälkeen. Kulutusteräsratkaisut voidaan asiakkaan toiveiden mukaan valmistaa mistä tahansa Miilux- teräslaadusta, myös Miilux Crusher 530 -laadusta.

Esimerkkejä Miiluxin valmistamista kulutusteräsratkaisuista

 • huulilevyt
 • kauhan osat
 • murskainten sivulevyt ja muut kulutusosat
 • terät ja pitimet
 • sora- ja kivilavojen kulutusosat
 • levystä leikatut seulaverkot
 • Valssatut HB 500 huuliprofiilit, kulutuskiskot, nuolenkärkihuulet ja telaharjateräkset

Murskausteräkset

Miilux Crusher 530 -laatua kutsutaan murskausteräkseksi lähinnä sen käyttötarkoituksen vuoksi. Crusher 530 sopii mekaanisilta ominaisuuksilta parhaiten murskainten sivukiiloihin. Se sopii myös muihin sellaisiin osiin, jotka kiinnitetään pulteilla ja halutaan käyttää molemmin puolin. – Hitsattaviin rakenteisiin Crusher 530 -laatua ei suositella käytettäväksi, vaikka sitä voidaankin hitsata.

Miilux Crusher 530 -laatua toimitetaan levynpaksuuksina 20 – 40 mm ja vain asennusvalmiina komponentteina.

 
Miilukangas Oy
Miilux Oy
Miilumachine
Miilupipe Oy
Rakennus Miilukangas Oy
Ruonan Teollisuuskylä
Finnblast
Steeldone
Rekry