Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Miilux Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Heli Uusitalo
010 5856 383
heli.uusitalo@miilux.fi

2. Rekisterin nimi
Miilux Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

 • Asiakastietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Asiakastietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, toimeksiantoon tai sopimukseen (6 artiklan 1 kohdan alakohdat a ja b)

Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen
 • Asiakkaille tiedottaminen ja laskutus

4. Rekisterin tietosisältö

Yritysasiakkaan tiedot

 • Nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti, maksuehto

Yksityisasiakkaan tiedot

 • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, maksuehto

Muut asiakastiedot

 • Sopimukset, kauppakirjat, laskutustiedot, takuuasiat, luottotiedot ja muut kaupalliset tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus tarkistaa tallentamamme asiakastiedot
 • Oikeus pyytää oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset tiedot
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli kokee, että tietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • Oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin
 • Oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen
 • Oikeus peruuttaa antamansa suostumus
 • Oikeus tehdä valitus tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä esim. sähköpostitse, puhelimitse tai asiakkaan internet-sivuilta
 • Käyttämällä YTJ-yrityshakua

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Miilux Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto
Tietoja käsitellään asiakasrekisterissä niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät vain työtehtäviensä puolesta siihen oikeutetut henkilöt.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tätä rekisteriselostetta on päivitetty viimeksi 30.9.2020