Финский For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Miilux Oy
Ruonankatu 1, 92100 Raahe
Y-tunnus 0976133-2

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö:
Toimitusjohtaja Pekka Miilukangas

Rekisterin vastuuhenkilö:
Talouspäällikkö Heli Uusitalo

Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa:
Talouspäällikkö
Heli Uusitalo
puh. 050 4177683
etunimi.sukunimi@miilux.fi

Rekisterin nimi
Miilux Oy:n asiakasrekisteri

Asiakastietojen ja niihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, peruste ja rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Asiakastietojen keräämiselle on lakisääteinen peruste. Asiakkaille tiedottaminen ja laskutus. Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, toimeksiantoon tai sopimukseen.

Rekisterin tietosisältö
Yksityisasiakkaiden tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite
Yritysasiakkaan tiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Muut asiakastiedot: sopimukset, kauppakirjat, laskutus, takuuasiat, luottotiedot ja muut kaupalliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

Keräämisen ja käsittelyn rajoittaminen (säilytysajat)
Tietoja säilytetään asiakasrekisterissä niin kauan kuin on tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Henkilötietojen tietolähteet
Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään ja yritykseltä. Yritysten tietoja voidaan kerätä ja tarkastaa YTJ:n rekisteristä.

Henkilötietojen luovutukset ulkopuolelle
Tiedonantovelvollisuus verohallinnolle

Pankille ja tilintarkastusyhtymälle
Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen suojaus, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
A) Manuaaliset aineistot:
Manuaaliseen rekisteriin kerättäviä henkilötietoja säilytetään lukollisissa säilytystiloissa. Säilytystiloihin on pääsy ainoastaan toimihenkilöillä, joiden on työtehtävien puolesta tarpeellista käsitellä henkilötietoja.
B) Sähköiset aineistot: Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsevät katsomaan vain siihen oikeutetut työntekijät. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu ja käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Informointi tietojenkäsittelystä

Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot
Virheellisten tietojen oikaisu
Oikeus vaatia tietojen poistamista
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastuuttamiseen
Oikeus saada itseään koskevat tiedot
Tiedonanto tietoturvaloukkauksesta

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen
Ilmoitus annetaan ilman aiheetonta viivytystä. Kirjallinen sähköpostilla (turvaposti) annettava ilmoitus sisältää: Selkeän ja yksinkertaisen kuvauksen tapahtuneesta. Yhteystiedot, josta rekisteröidyt voivat halutessaan kysyä lisätietoja. Tiedot siitä millaisia vaikutuksia henkilötietojen tietoturvaloukkausella voi todennäköisesti olla rekisteröidyille. Kuvaus niistä toimenpiteistä, joita rekisterinpitäjä aikoo toteuttaa tai jotka se on jo toteuttanut haittavaikutusten lieventämiseksi ja tilanteen ratkaisemiseksi riittävän yleisellä tasolla.

 
Miilukangas Oy
Miilux Oy
Miilumachine
Miilupipe Oy
Rakennus Miilukangas Oy
Ruonan Teollisuuskylä
Finnblast
Steeldone
Rekry