Stålservicecenter

Miilux Stålservicecentrer betjänar kunder i Finland och utomlands. Till våra starka sidor hör ett kundorienterat verksamhetssätt, högklassiga produkter, snabba och säkra leveranser ur vårt eget lager och en yrkesskicklig personal. Våra produktionslokaler ligger i Brahestad med goda trafikförbindelser både på land och till sjöss. Vårt företag växer kraftigt och vi utvecklar hela tiden verksamheten för att den ska svara mot våra kunders behov nu och i framtiden.

Våra produkter används av flera tusen företag i hela världen.

  • Gruvor
  • Tillverkare av skopor för schaktningsmaskiner
  • Tillverkare av krossar
  • Tillverkare av gruvmaskiner
  • Återvinningsföretag
  • Schaktningsföretag
  • Företag inom transportutrustningsindustrin

Miilux Oy

Miilux Oy säljer och tillverkar produkter och lösningar av slit- och skyddsstål för krävande ändamål.

Vi leder företagets verksamhet och produktionskvalitet med hjälp av ett dokumenterat verksamhetssystem som grundar sig på standarderna ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 3834-2:2005 (svetsning), ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 45001:2018 (arbetsmiljö) samt utifrån de mål som ställts upp av ledningen.

Miilux Oy
Ruonankatu 1, 92100 RAAHE, FINLAND
Tel +358 10 5856 000
Fax. +358 10 5856 381

2019/11/12

Miiluxin koneistamo laajenee

Miiluxin koneistamon laajennustyöt ovat täydessä vauhdissa Ruonan teollisuusalueella Raahessa. Laaje...

2019/09/24

Kestotec sulautuu Miiluxiin

Kestotec Oy sulautuu emoyhtiöönsä Miilux Oy:öön. Kestotecin liiketoiminnat siirtyvät Miiluxin alle 1...

 
Miilukangas Oy
Miilux Oy
Miilumachine
Miilupipe Oy
Rakennus Miilukangas Oy
Ruonan Teollisuuskylä
Finnblast
Steeldone
Rekry